THE IMAGINARIUM

This project was about to redesign the credit titles for the film The Imaginarium of Doctor Parnassus. I represented every character on the film as a symbol, I printed everything
in vinyl and used stop motion to create the animation.

Aquest projecte va ser un redisseny dels títols de crèdit de la pel·lícula El Imaginarium del
Doctor Parnassus. Vaig representar cada personatge de la pel·lícula amb un símbol,
vaig imprimir els objectes amb vinil blanc i l’animació està realitzada totalment amb stop motion.

Studio: Bau Date: 2011 Web: www.baued.es