ROSA D’ABRIL SCOOTER CREW

“Rosa d’Abril Scooter Crew” is a girl’s group of classic Scooter lovers some of my friends and I founded in Barcelona in 2011. As a member, and taking advantage of my skills as a graphic designer, I have always been in charge of the whole corporate image of it (posters, flyers, stickers, t-shirts, etc.). So, yep, I designed the logo. In honour of Piaggio, I used its logo and multiply it by four (four, because April is the forth month of the year). Thus, I managed to give half a rose appearance, half a Saint George’s shield touch. I used a very feminine but tough typography (that’s how we are!) and two tones of red, to symbolize that we are all women… but every one of us is one of a kind.

“Rosa d’Abril Scooter Crew” és un grup de noies, amants de les Scooters clàssiques, que vam fundar algunes de les meves amigues i jo l’any 2011. Com a membre, i aprofitant les meves habilitats com a dissenyadora gràfica, sempre he estat al càrrec de la imatge corporativa, cartells, flyers, adhesius, samarretes, etc. També vaig dissenyar el logotip, utilitzant el símbol de Piaggio i mutiplicant-lo per quatre (quatre, perquè Abril és el quart mes de l’any), vaig aconseguir un símbol nou amb aspecte de rosa, formant també l’escut de Sant Jordi i utilitzant una tipogràfica femenina pero dura (com nosaltres!), vaig decidir utilitzar un color, el vermell, però amb dos tons diferents per simbolitzar que hi han molt tipus de dones. Així que hi han molt tons diferents d’un sol color, del fosc al clar.

Client: Rosa d'Abril Scooter Crew Date: 2011 Web: Rosa d'Abril Scooter Crew