RED CROSS

At the end of 2011, I had a very special request. Red Cross wanted an online greeting video to wish everyone a Merry Christmas. I was in charge of creating the artwork, the design and also the animation. The campaign was launched in Catalan, Spanish and English.

A finals del 2011 vaig tenir una petició molt especial. La Cruz Roja va voler fer un vídeo per desitjar
a tothom un Bon Nadal. Jo havia de crear les il·lustracions, el disseny i també l’animació.
La campanya va ser llançada en català, espanyol i anglès.

Client: Red Cross Studio: KIMIKA Date: 2011 Web: Cruz Roja