PRO

CCRTV Interactiva challenged us to create from scratch the corporate image of a TV channel.
This included naming, logo, music, graphic work, animations, etc. Basically, the whole visual identity
of the new channel, having only as a main concept “Innovation”. Please, if you have the time,
I invite you to take a look at each and every one of the pieces created for the project.

CCRTV Interactiva ens va desafiar a crear de zero la imatge corporativa d’un canal de televisió.
Això va incloure nom, logo, música, feina gràfica, animacions, etc. Bàsicament, la identitat visual
del nou canal, havent-hi només com a concepte principal la innovació. Si us plau, si tens temps,
et convido a entrar al meu Vimeo i veure cada una de les peces que vaig crear per al projecte.

Client: CCRTV Studio: Bau Date: 2011 Web: CCRTV Interactiva