PLAN LA SALUD SE ENTRENA

Complete super healthy and personalized plan, at reach of all family budgets:
during 12 weeks you would receive nutritional tips,
physical activity proposals and recommendations to lead a healthy life.

Pla complet, personalitzat i saludable a l’abast de totes les famílies.
Al llarg de 12 setmanes rebràs consells nutricionals, propostes
d’activitat física i recomanacions per seguir una vida sana.

Client: Nestlé Agency: HC BCN Studio: Pistacchio Date: 2014 Web: www.planlasaludseentrena.es