LOVE 愛

This was a very interesting project where the goal was the abstraction of a feeling. In this case,
the feeling was love. I used the soundtrack of the film In the Mood for Love, since I found
it was perfect to bring my concept to life. I wanted to represent a symbol of love
and the various states in which we live this feeling.

Això va ser un projecte molt interessant on l’objectiu era l’abstracció d’un sentiment. En aquest cas
el sentiment era l’amor. Vaig utilitzar la banda sonora de la pel·lícula “In the Mood for Love”.
La vaig trobar perfecte per expressar el meu concepte. Vaig voler representar el símbol
de l’amor i els diversos estats d’ànim que vivim dins d’aquest sentiment.

Client: CCRTV Studio: Bau Date: 2011 Web: www.baued.es