JUSTFUSTA01.jpg

JUST A LA FUSTA

This is a personal project. I wanted to create something beautiful using a saying in my language (Catalan). I played with the meaning of it (“Just a la fusta” would be something like “Just in the wood”; we use it when we want to express that someone “hits the nail on the head”).

Això és un projecte personal. Vaig voler fer alguna cosa bonica utilitzant una dita en la meva
llengua (el català). Vaig jugar amb el significat “Just a la fusta” que utilitzem quan volem
expressar que quelcom que s’ha dit o fet ha sortit exactament com s’esperava.

Date: 2012