EUCERIN CIENCIA VISIBLE EN TU PIEL

For more than a century, Beiersdorf, the company that created Eucerin, has been associated
with a pioneering innovation force applied in skincare formulas. From the beginning,
the development of any product in Eucerin has been tied to dermatologic investigation.

Durant més d’un segle, Beiersdorf, la companyia creadora d’Eucerin,
ha estat associada a la innovació pionera de fórmules per a la cura cutània.
Des del començament, a Eucerin, la recerca i el desenvolupament de
productes han estat inseparables de la recerca dermatològica.

Client: Bieiersdorf Agency: HC BCN Date: 2014 Web: www.eucerin.es