ESTO NO ES JAMAICA…

“This is not Jamaica… this is the Llobregat” is a little group of classic Scooter drivers I joined in 2012. In this occasion, I created a couple of artichoke-headed characters for the poster that announced a new rally, since artichokes are is the most typical product of the Llobregat area.
I also organized the whole promotion for the event.

“Esto no es Jamaica… esto es el Llobregat” es un grup d’Scooters clàssiques que es va unir l’any 2012. En aquesta ocasió vaig crear una parella de carxofes per la imatge del rally
ja que són representatives de la zona del Baix Llobregat, que és d’on són els organitzadors.

Client: Esto no es Jamaica... Date: 2013 Web: Esto no es Jamaica...