DIFUMINA

Difumina is a workshop project that my sister and me run every summer. We work under the name of Soy Sisters (sounds good, uh?) and the main aim of it is to give a meeting point to artists and illustrators, giving them the chance to meet each other, work together and learn more techniques from renown professionals of their areas. Difumina is thought to be a real full time creative immersion, so the workshops take place in the same country house we sleep, eat… and have fun! Since I’m the graphic design oriented sister, I’m in charge of the corporate identity (logo, website, videos, advertising, etc.)

Difumina són unes jornades d’il·lustració en un poble de muntanya durant el mes d’agost, creades per la meva germana i jo. Treballem sota el nom de Soy Sisters (sona bé, eh?).
L’objectiu principal és proporcionar un lloc de reunió a artistes i il·lustradors, donant-los la possibilitat de que es coneguin, comparteixin i aprenguin. Difumina està pensat per ser unes jornades d’immersió creativa, així que els tallers tenen lloc en la mateixa casa on es dorm i es menja. Són gairebé unes colònies! Des de la primera edició sóc l’encarregada de la identitat corporativa (logotip, pàgina web, vídeos, anuncis, etc.).

Client: Difumina Studio: Soy Sisters Date: 2012 Web: www.difuminaillustracio.com