CASALS DE GENT GRAN

Thanks to the program of Barcelona Activa, in 2010 we created from scratch a website for senior citizens living in the district of Sant Andreu (in Barcelona city). It was such a nice experience, since we had to visit different retirement centres to collect information, take pics and generate ideas so as to build a useful website. The challenge was to create a really easy-to-use one, since the grandpas of each centre would be in charge of its maintenance (wow!). We kept the graphics and programming very clean so it would be easy for them to work with it.

Gràcies al programa de Barcelona Activa, durant el 2010 vam crear des de zero una pàgina web
pel Casal de Gent Gran del districte de Sant Andreu, de la ciutat de Barcelona. Va ser una
experiència molt maca ja que vam haver d’anar a tots el casals del districte per recollir informació,
fer fotografies i generar idees a fi de construir una pàgina web útil per a la gent gran. El repte era
crear una web realment fàcil d’utilitzar i gestionar, ja que després cada centre es faria càrrec del
seu manteniment. Gràficament molt neta i clara, amb una programació accessible i fàcil de treballar.

Client: Ajuntament de Barcelona Studio: Barcelona Activa Date: 2010 Web: www.barcelonactiva.cat