INSTITUTO HIPOCRATES

Every story should have a happy ending, isn’t it? Hipocrates Institute is a private institution specialized in patients with psychoactive substance dependence disorder.

We developed a card and a notebook to wish their patients a Merry Christmas with this very positive message: “Every Story Should Have a Happy Ending”. I played a lot with the typography and took great care of the finish, using a silver plated ink to give it an elegant touch.

Totes les històries haurien de tenir una final feliç, veritat? L’Institut Hipòcrates és una institució privada especialitzada en pacients amb desordre de dependència de substàncies psicotròpiques.

Vaig desenvolupar una targeta i una llibreta per desitjar als seus pacients un Bon Nadal
amb un missatge molt positiu. Vaig jugar molt amb la tipografia i vaig triar una
tinta plata per donar un to elegant i cuidat.

Client: Instituto Hipocrates Studio: KIMIKA Date: 2011 Web: Instituto Hipocrates